Dermatologie is de medische discipline die zich richt op de problemen van de huid.

De wetenschappelijke kennis en de behandelingsmogelijkheden hebben de laatste jaren een sterke groei gekend en ook naar de toekomst toe verwachten we nog veel vernieuwing en verbetering.
Dit schept nieuwe hoop en verwachtingen, maar vergt ook voortdurende studie en bijscholing.

Wij menen dat we de beste zorg voor onze patiënten kunnen garanderen door onze kennis en inspanningen te bundelen in een groepspraktijk, waarbij het onze filosofie is dat elk type huidprobleem de gepaste aandacht verdient en op een zo wetenschappelijk mogelijke manier moet aangepakt worden.