De raadplegingen zijn steeds op afspraak.
U kan een afspraak maken online of telefonisch :051/24 72 74.

De wachttijd is even lang online als via telefonisch contact. 

Er kunnen geen afspraken geregeld worden via e-mail, fax of andere media.

Lichttherapie, spataderbehandeling, esthetische behandelingen, chirurgie en lasertherapie moeten steeds telefonisch worden geregeld.

Indien U voor meerdere personen wil consulteren, gelieve dan per persoon een afspraak te boeken.

 

Dringende problemen

Voor echt dringende problemen kan een snelle afspraak worden gevraagd. Om praktische redenen vragen we hiervoor eerst naar de huisarts te gaan. Indien de huisarts van mening is dat een dermatologisch consult dringend nodig is, vragen we dat de huisarts hiervoor zelf contact opneemt.

Vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers worden eveneens verzocht hun afspraak telefonisch te boeken.

Wat meenemen op consultatie:

  • Uw identiteitskaart
  • Lijst van medicatie die U neemt
  • Lijst van gekende allergieën
  • Indien U verwezen bent : verwijsbrief van de arts

Betaling

Betaling met Bancontact of Payconiq.

Alle artsen werken niet geconventioneerd maar wel geaccrediteerd.

Afspraak annuleren

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve dit dan tijdig ( minstens 1 dag op voorhand) te melden. Niet tijdig annuleren verlengt onze wachtlijst en verhindert Uzelf en andere patiënten om tijdig gezien te worden.

Medische vragen

Via e-mail kunnen geen medische vragen beantwoord worden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen.