BEHANDELING VAN LENTIGINES(ZONNEVLEKKEN) MET LASER

Hoe werkt de laser

De ExcelV laser stuurt een golflengte uit die in oppervlakkige pigment in de huid opgenomen wordt. De puls is dermate kort dat andere structuren nauwelijks beïnvloed worden.

Wat kan behandeld worden?

Vooral lentigines(zonnevlekken): storende bruine tot bruinrode oppervlakkige vlekjes op  zones die veel door zon beschenen zijn of vroeger door de zon verbrand werden.

Diepgelegen pigment van tatoeages, pigment na trauma,  geboortevlekken, café-au-lait-vlekken, … kan met deze laser niet behandeld worden.

Hoe verloopt de behandeling?

Na een huidonderzoek,  uitleg over de procedure en de te verwachten effecten, en het doornemen van de geïnformeerde toestemming kan de behandeling uitgevoerd worden. Er is geen verdoving nodig : de laserpuls voelt als een elastiekje dat tegen de huid geschoten wordt. Na de behandeling is er wat donkere schilfervorming, en soms kleine oppervlakkige bloeduitstortingen die binnen de week terug verdwenen zijn. Indien er kleine wondjes zijn genezen deze op enkele dagen met Flamigel.

Het uiteindelijk resultaat ziet men na 6 weken. Meestal volstaat 1 behandeling, maar soms is een tweede sessie nodig. Een volledig verdwijnen kan niet steeds gegarandeerd worden.

Zijn er beperkingen vóór of na de behandeling?

Op het moment van de behandeling mag u niet gebruind zijn (door de zon of zonnebank). Bij een teveel aan bruin pigment in de huid bestaat het gevaar dat de behandelde zone geneest met een te lichte of te donkere kleur. We raden dan ook aan om gedurende 4 weken vóór en tot 1 week na de behandeling blootstelling aan de zon te vermijden.

Storende donkere schilfering mag gecamoufleerd worden.

Tijdens de behandeling moet door alle aanwezigen in de behandelruimte een speciale bril worden gedragen om de ogen te beschermen. Daarom is het wenselijk geen kleine kinderen mee te brengen.

Is het resultaat definitief?

Lentigines zijn een laattijdig gevolg van zonblootstelling. De schade in de huid zorgt ervoor dat er gemakkelijk nieuwe letsels ontstaan, die dan telkens opnieuw kunnen behandeld worden.

Indien een lentigo snel terugkomt , en groeit in oppervlak moet u uw arts hiervan verwittigen.