Beste patiënten,

In het kader van de verscherpte maatregelen voor preventie van verspreiding van het coronavirus zijn ook wij op de groepspraktijk genoodzaakt onze werking aan te passen.

Wij willen graag verder voorzien in de zorg voor onze patiënten.

Tegelijk willen wij absolute voorrang geven aan de veiligheid van de patiënten en van onszelf.

Verstrengde maatregelen in de praktijk om het  verspreidingsrisico tegen te gaan:

 1. Personen die besmet zijn/ geweest zijn met Corona hebben de plicht dit tijdig te melden voor het betreden van de praktijk. Ook als er binnen het gezin een corona-besmetting is ( geweest).
 2. We willen de wachtzalen zo leeg mogelijk houden, daarom :
 • Kom NIET TE VROEG. U kan eventueel even in uw auto wachten tot het tijdstip van uw afspraak.
 • Kom ALLEEN of ten hoogste met 1 begeleidende persoon
 • Breng GEEN KINDEREN mee, behalve indien zij de patiënt zijn. Andere kinderen kunnen niet meekomen. Indien u problemen heeft met opvang, kan u beter uw afspraak verplaatsen.
 1. Wij proberen de tijd dat u in de wachtzaal moet verblijven te beperken. Daarom is het belangrijk dat de consultaties zo stipt mogelijk verlopen.De consultatie zal dan ook KORT EN BONDIG zijn, en beperkt worden tot het probleem van het moment. Niet-dringende bijkomende problemen worden verwezen naar een latere consultatie.
 2. Bij het binnenkomen zal gevraagd worden de HANDEN TE ONTSMETTEN met ontsmettende gel (behalve voor patiënten met een huidprobleem aan de handen)
 3. We laten enkel betaling met BANCONTACT U kan uw handen ontsmetten voor en na gebruik van het toestel.
 4. Er zijn een spat-scherm ( of kuch-schermen) aan de balie en in de kabinetten.
 5. De dokter en medewerkers dragen verplicht mondmasker en handschoenen, indien nodig beschermkledij en spatmaskers.
 6. Er gebeurt een continue ontsmetting van alle meubilair bij contact door de patiënt : deurklinken, toilet, stoelen,… Probeer zelf hierop te letten zo weinig mogelijk zaken aan te raken ( bv balie) en bv het toilet bezoek te beperken.
 7. Indien u een mondmasker heeft, gelieve dit te dragen bij het betreden van de praktijk.

Wij danken u voor uw begrip in wat voor elk van ons uitzonderlijke omstandigheden zijn.